August 2, 2021
หมอนรองกระดูกเคลื่อน อายุน้อยก็เป็นได้
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Lumbar Disc Herniation) เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เพราะเมื่ออายุมากขึ้นหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อของกระดูกสันหลังจะเริ่มเสื่อมตามอายุ โดยส่วนมากจะเริ่มที่อายุประมาณ 25-30 ปี ซึ่งบางคนเมื่อหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
May 17, 2021
หมอนรองกระดูกเคลื่อน อายุน้อยก็เป็นได้
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Lumbar Disc Herniation) เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เพราะเมื่ออายุมากขึ้นหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อของกระดูกสันหลังจะเริ่มเสื่อมตามอายุ โดยส่วนมากจะเริ่มที่อายุประมาณ 25-30 ปี
August 20, 2020
อายุน้อย เสี่ยงหมอนรองกระดูกเคลื่อน
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Lumbar Disc Herniation) เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language