จุกจ้ำเลือด Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
July 22, 2020
จุดจ้ำเลือด จากโรคไขกระดูกบกพร่อง
เกล็ดเลือดที่ถูกสร้างจากไขกระดูก มีหน้าที่ช่วยให้เลือดหยุด หากไขกระดูกบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้เพียงพอ จึงทำให้คนไข้มีจุดจ้ำเลือดตามตัว
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language