ข้อเข่าเทียม Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
August 18, 2020
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมผ่าตัดตอนเช้าบ่ายลุกเดินได้แล้ว!
ปวดหัวเข่าซ้ายบ้าง-ขวาบ้างสลับกัน เลยปรึกษาหมอพรเอนกซึ่งเคยผ่าตัดกระดูกสันหลังให้ คุณหมอแนะนำ นพ.เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ ซึ่งหมอเปรมเสถียรบอกว่าไม่ต้องกลัวนะ มันเหมือนกับการเจียหินปูนบนฟัน
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language