ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์
โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอก
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลเวชธานี
สามารถอ่านข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลเวชธานีได้ โดยการสแกน QR Code
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VEJTHANI TITANIUM MASTER CARD
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VEJTHANI TITANIUM MASTER CARD
โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services
โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 5
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language