ศูนย์สุขภาพสตรีและคลินิกฝากครรภ์ | โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์สุขภาพสตรี

ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์สุขภาพสตรีบริการด้านฝากครรภ์และดูแลสุขภาพสตรีทุกวัย


ดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรีรวมถึงให้บริการฝากครรภ์และการคลอด โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โดยให้การดูแลมารดาและทารก ตลอดการตั้งครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนคลอดวินิจฉัยภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตั้งครรภ์แฝด การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และมีเลือดออกก่อนคลอด ภาวะรกเกาะต่ำ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น ช่วยให้มารดาตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยไปจนคลอดบุตร คลินิกฝากครรภ์ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานีมีทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านสูตินรีเวช ช่วยดูแลให้ความรู้ตลอดการตั้งครรภ์พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

ศูนย์สุขภาพสตรีและคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการวินิจฉัยโรคของสตรีอย่างครบวงจร เพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรีโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำ
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid based cytologyตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจอัลตราซาวดน์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • รักษาโรคทางนรีเวช เช่นภาวะประจำเดือนผิดปกติปวดท้องประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ปีกมดลูกอักเสบ อุ้งเชิงกรานอักเสบ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก ฯลฯ
 • โรคมะเร็งทางนรีเวชทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • การผ่าตัดรักษาผู้มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่มีความละเอียดสูง 3D4K (3D Hi Definition Laparoscopic Surgery) ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กหรือไร้แผล ช่วยลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญยังช่วยให้ฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง)ให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวในวัยก่อนหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง และปัญหาสุขภาพสตรีอื่นๆ

ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ฝากครรภ์จนคลอดบุตร

คลินิกฝากครรภ์ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการตั้งครรภ์อย่างครบวงจร ดังต่อไปนี้

ก่อนตั้งครรภ์

 • ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
 • วางแผนการตั้งครรภ์
 • ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านการฝากครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นมบุตร การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่
 • อบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก ตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ศูนย์สุขภาพสตรีและคลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลเวชธานีมีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ชัดเจนขึ้น สามารถดูต่อเนื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอดทั้งการคลอดปกติการผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน

การคลอดบุตร

 • นอกจากการฝากครรภ์แล้ว ศูนย์สุขภาพสตรียังมีบริการห้องคลอดที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • การผ่าตัดคลอดโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์อย่างใกล้ชิด

หลังคลอด

 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจรักษาโรคของสตรีทุกชนิด เช่น การตกขาว เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดประจำเดือนผิดปกติ ก้อนในท้องน้อย และแผลบริเวณอวัยวะเพศ ปวดท้องน้อย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯลฯ
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาเนื้องอกและมะเร็งของระบบสืบพันธุ์สตรี
 • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
 • ทำคลอด ผ่าตัดคลอด และการดูแลหลังคลอด
 • การผ่าตัดทางสูตินรีเวช
 • การผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติทางสูตินรีเวช (3D Hi Definition Laparoscopic Surgery)
 • การผ่าตัดไร้แผลโดยการส่องกล้อง(NOTES)
 • ทำหมันและแก้หมัน ตกแต่งช่องคลอด
 • การรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
 • ปัสสาวะเล็ด
 • ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาก่อนสมรส
 • ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสตรี

เครื่องมือและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการฝากครรภ์และดูแลสุขภาพสตรี

 • การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีพิเศษ
 • ห้องคลอดพิเศษพร้อมอุปกรณ์เพื่อช่วยให้มารดาคลอดบุตรในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย
 • เครื่องตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ที่ได้มาตรฐานสากล
 • ทีมงานที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
 • แผนกบริบาลทารกแรกเกิด
 • แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (NICU)
 • การอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 -20.00 น.
สถานที่
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 3200 , 3204

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

“ ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง ครั้งนี้มาเจอก้อนเนื้ออีก 2 ก้อน คุณหมอจึงอยากให้ตัดมดลูกออก ตอนแรกมีความกังวลมากที่จะต้องผ่าตัดอีกครั้ง แต่คุณหมอจุฑาธิปได้แนะนำวิธีการผ่าตัดแบบไร้แผล เพราะมีการรักษาตัวและการฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว คุณหมออธิบายอย่างใจเย็น มันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจ 1 เดือนที่ผ่านมาหลังจากผ่าตัดไม่มีอาการปวดเลยค่ะ ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 #โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3200,3204

“จริงๆแล้วไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นโรคทางนรีเวช แต่คิดว่าตัวเองปวดท้องโรคกระเพาะจึงไปพบแพทย์ แล้วคุณหมอคลำได้ก้อนที่ท้อง เลยพบว่าเราเป็นเนื้องอกที่มดลูก ที่เลือกรพ.เวชธานีเพราะหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้วเจอว่าคุณหมอจุฑาธิป มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะผ่าตัด บอกตรงๆว่าไม่กังวลเลย หลังจากผ่าตัดถือว่าฟื้นตัวเร็วมาก 3 – 4 วันก็เริ่มเดินได้ใกล้ปกติ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2  
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3200,3204

ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกในมดลูก (แผลเล็ก เจ็บน้อย หายไวใน 1 วัน)

“ การผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งที่ 3 ในชีวิต คิดว่ามันเป็นการผ่าตัดครั้งสำคัญ ก็อยากได้หมอที่เก่ง มีประสบการณ์ จึงพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและสอบถามเพื่อนที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพนี้ แล้วก็มาลงเอยที่คุณหมอจูรี่ พญ.จุฑาธิป พูนศรัทธา พอมาเจอคุณหมอจริง ๆ ก็รู้สึกคลิ๊กมาก เพราะคุณหมออธิบายละเอียด ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา แต่เราเลือกที่จะผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออก ซึ่งอยากจะบอกว่าการผ่าตัดส่องกล้องนี่มันดีจริง ๆ พี่ผ่าเสร็จประมาณบ่ายโมง ตอนเย็นพี่ก็สามารถลุกยืนได้ พอวันรุ่งขึ้นก็สามารถเดินได้เหมือนปกติ คือรู้ว่าการผ่าตัดส่องกล้องมันฟื้นตัวเร็วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3200,3204

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language