ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี


ดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรีรวมถึงให้บริการฝากครรภ์และการคลอด โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โดยให้การดูแลมารดาและทารก ตลอดการตั้งครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนคลอดวินิจฉัยภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตั้งครรภ์แฝด การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และมีเลือดออกก่อนคลอด ภาวะรกเกาะต่ำ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น ช่วยให้มารดาตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยไปจนคลอดบุตร คลินิกฝากครรภ์ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานีมีทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านสูตินรีเวช ช่วยดูแลให้ความรู้ตลอดการตั้งครรภ์พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 -20.00 น.

สถานที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 3200 , 3204

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

ศูนย์สุขภาพสตรีและคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการวินิจฉัยโรคของสตรีอย่างครบวงจร เพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรีโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำ

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid based cytologyตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจอัลตราซาวดน์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • รักษาโรคทางนรีเวช เช่นภาวะประจำเดือนผิดปกติปวดท้องประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ปีกมดลูกอักเสบ อุ้งเชิงกรานอักเสบ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก ฯลฯ
 • โรคมะเร็งทางนรีเวชทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • การผ่าตัดรักษาผู้มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่มีความละเอียดสูง 3D4K (3D Hi Definition Laparoscopic Surgery) ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กหรือไร้แผล ช่วยลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญยังช่วยให้ฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง)ให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวในวัยก่อนหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง และปัญหาสุขภาพสตรีอื่นๆ

ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ฝากครรภ์จนคลอดบุตร

คลินิกฝากครรภ์ที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการตั้งครรภ์อย่างครบวงจร ดังต่อไปนี้

ก่อนตั้งครรภ์

 • ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
 • วางแผนการตั้งครรภ์
 • ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านการฝากครรภ์

 

ระหว่างตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นมบุตร การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่
 • อบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก ตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ศูนย์สุขภาพสตรีและคลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลเวชธานีมีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ชัดเจนขึ้น สามารถดูต่อเนื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอดทั้งการคลอดปกติการผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน

การคลอดบุตร

 • นอกจากการฝากครรภ์แล้ว ศูนย์สุขภาพสตรียังมีบริการห้องคลอดที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • การผ่าตัดคลอดโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์อย่างใกล้ชิด

หลังคลอด

 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด

คณะแพทย์

นพ. กมล ภัทราดูลย์

สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. กิตติ ตู้จินดา

สูติ-นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. พันธบัตร วรินทักษะ

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. วรวัฒน์ ศิริปุณย์

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ คมกฤช เอี่ยมจิรกุล

สูติ-นรีเวชวิทยา - นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. กมลวรรณ์ กลการประเสริฐ

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. จิตรนพิน ดุลยเกษม

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. จุฑาธิป พูนศรัทธา

สูติ-นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. ชลิดา เรารุ่งโรจน์

สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. บาจรีย์ ซื่อตรง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. วนากานต์ สิงหเสนา

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. วรรณิกา แสงสุรีย์

สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. ศรมน ทรงวีรธรรม

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. สวรรยา เบ็ญจหงษ์

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. สาลินี คงวุธ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. หยิงฉี หวัง

สูติ-นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More