အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစင်တာ

ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီး ၂ လွှာ

သားဖြားႏွင့္မီးယပ္စင္တာ


ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး၏ သားဖြားမီးယပ္ဌာနတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ား အတြက္ ကုသမွဳမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေသာအထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ား ၊ ကင္ဆာႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါစစ္ေဆးမွဳမ်ား ကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အထူးကၽြမ္းက်င္၀ါရင့္ သားဖြားမီးယပ္ အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားက သင့္ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္သိလိုသမွ်ေမးျမန္းမွဳ မ်ားကို ေျဖၾကားေပးျပီး သင္၏စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္မွာ အေသအေခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား
 • အေထြေထြသားဖြားမီးယပ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား၊
 • သားဆက္ျခားေရးႏွင့္ မိသားစုဘ၀ သာယာေရးေဆြးေႏြးမွုမ်ား၊
 • ထိမ္းျမားမဂၤလာမျပဳ လုပ္မီ ၾကိဳတင္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွဳမ်ား၊
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ က်န္မားေရးေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ား၊ (ပံုမွန္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္အေရးၾကီးကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား)
 • ေမြးရာပါေရာဂါမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးရုိးလိုက္ေရာဂါ မ်ားကို ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊
 • နာက်င္မွဳ အနည္းဆံုး သမားရုိးက် သားဖြားမွဳ ႏွင့္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားမွဳမ်ား၊
 • ေမြးဖြားျပီးခ်ိန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ား၊
 • အမ်ဳိးသမီးကင္ဆာေရာဂါ မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ သိရွိႏုိင္ရန္ စစ္ေဆးမွဳႏွင့္ ကုသမွဳမ်ား၊
 • အမ်ဳိးသမီးေရာဂါ အလံုးအၾကိတ္ခြဲစိတ္နွဳမ်ား၊
 • မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြခြဲစိတ္မွဳမွား၊
 • အမ်ဳိးသမီးအဂၤါ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြဲစိတ္မွဳမ်ား၊
 • လိင္မွ တဆင့္ ကူးဆက္ေသာေရာဂါ မ်ားကို ကုသမွဳမ်ား၊
 • သားသမီး ရတနာ မရႏုိင္ျခင္းအတြက္ ကုသမွဳမ်ား (ေ၀့ဌာနီ ဖန္ျပြန္သေႏၵသားစင္တာတြင္)
အေထာက္အကူျပဳ အခန္းမွားႏွင့္ ကိရိယာမ်ာ
 • သီးျခားေဆြးေႏြးရန္ အခန္းမွားႏွင့္ သီးျခားစမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္းမ်ား၊
 • အာထရာေဆာင္း ျဖင့္ ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊
 • ရင္သားဓါတ္မွန္ရုိက္ျခင္း၊အသားစယူျခင္းမ်ား၊
 • သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊
 • မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းမ်ား၊
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ေအးေဆး၍ သက္ေတာင့္သက္တာေမြးေဖြးႏုိင္ရန္ သားဖြားခန္းမ်ား၊
 • ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား၊
 • ကေလးေဆာင္မ်ား၊
 • ေမြးကင္းစကေလးအထူးကုသဌာန၊
 • အခမဲ့ ကိုယ္၀န္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား၊
SERVICE HOURS
Monday – Friday : 08.00 am – 08.00 pm
Saturday : 08.00 am – 08.00 pm
Sunday : 08.00 am – 08.00 pm
LOCATION
Vejthani Hospital, Women Health Center, 2nd Floor
APPOINTMENTS & INQUIRIES
Phone : +66-2734-0000 ext. 3200, 3204

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ပက်ကေ့ချ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာ၀◌န်ကြီးများ

လူနာများ၏မှတ်တမ်းများ

ဗီဒီယိုများ

ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်
(+66)8-522 38888
ဘာသာစကားရွေးချယ်ရန်