ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป


ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางด้านศัลยกรรมโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะในขณะนี้ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานีได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องความละเอียดสูงหรือ 4K Ultra HD Laparoscopic Surgery มาให้บริการ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์เห็นภาพของพื้นที่ที่จะผ่าตัดได้ชัดเจน กะระยะได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลงส่งผลให้ประสิทธิภาพของการผ่าตัดดีขึ้น ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการดูแลรักษาที่ครอบคลุมโรคทางศัลยกรรมทั้งหมด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 4500, 4501

บริการทางการแพทย์

 • ผ่าฝีและเย็บแผลตามร่างกาย
 • ผ่าตัดเนื้องอกของผิวหนัง รักษาคีลอยด์และเส้นเลือดขอด
 • รักษาริดสีดวงทวาร
 • ผ่าตัดไส้เลื่อน
 • โรคเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ ฯลฯ
 • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery)
 • การผ่าตัดในช่องท้อง
 • โรคของเต้านม
 • ศัลยกรรมส่องกล้องโดยใช้ เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องความละเอียดสูง หรือ 4K Ultra HD Laparoscopic Surgery เช่น ผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง เป็นต้น
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด และโรคทางศัลยกรรมอื่นๆ
 • ศัลยกรรมด้านหลอดเลือด (Vascular Surgery)

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • Examination Room
 • Treatment Room
 • Minor Surgery Room
 • Operating Room

คณะแพทย์

นพ. ขวัญชัย ลาวัลยวงษ์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. ฉัตรชัย สุนทรธรรม

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. ชูกิจ ศรีทองเสถียร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ทิวา ชัยทรงฤทธิ์

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ธนภูมิ ลิ้มตระกูล

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ธัชวิชญ์ อุราสุข

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

ศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดผ่านกล้อง

 • ศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดผ่านกล้อง
นพ. พฤฒิพงศ์ กาวิรส

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ. มงคล ธนพลเกียรติ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ศานิตย์ นาวิกบุตร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. สุเทพย์ อุดมแสวงทรัพย์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อนนต์ ใจอ่อนน้อม

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อภิชาติ งานรุ่งเรือง

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. อรรถ คทวณิช

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. เจษฎ์ ศุภผล

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. เชิดพงษ์ ฉัตรจตุรภัทร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ผศ.นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ผศ.นพ. พิพิธ บุรัสการ

ศัลยศาสตร์โรคตับและทางเดินน้ำดี

 • ศัลยศาสตร์โรคตับและทางเดินน้ำดี

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More