ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ลดความทรมาน กับการรักษาริดสีดวงทวารหนัก แบบไม่เจ็บ l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

โรคที่มาพร้อมกับอาการ เจ็บทวารหนัก l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

โรคริดสีดวงทวาร กับการรักษาที่ต้นเหตุ l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

รู้เท่าทันถึงความรุนแรงของ โรคฝีคัณฑสูตร โดย นพ.ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ริดสีดวงทวารหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ลดความทรมานกับการรักษาริดสีดวงทวารหนัก แบบไม่เจ็บ กับ นพ.ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ
77