พญ. ไอริณ เชาว์ชาญกิจ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ไอริณ เชาว์ชาญกิจ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

พญ. ไอริณ เชาว์ชาญกิจ

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

Colorectal Surgery

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
  • ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language