พญ. อรรจนา เตชะกำพุช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อรรจนา เตชะกำพุช

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

พญ. อรรจนา เตชะกำพุช

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language