พญ. สุทธิกานต์ สันติวัฒนา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สุทธิกานต์ สันติวัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ. สุทธิกานต์ สันติวัฒนา

คุณวุฒิ
 • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2554
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, วิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ),คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2555
วุฒิบัตร
 • สาขากุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • อณูพันธุศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
 • โรคหนุ่มสาวก่อนวัย
 • โรคเตี้ย
 • โรคอ้วนในเด็ก
รางวัลและผลงาน
 • Second Place Award in Resident Research Presentation, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University in “The Effect of Combining Platelet Rich Plasma to Fibrin Glue on Release of Platelet Growth Factors and Stability of Fibrin Clot in Body Fluids” ,2559
 • First Place Award in Pediatric Endocrinology Fellow Research Presentation in “Skewed X chromosome inactivation in girls and female adolescents with autoimmune thyroid disease”, 2561
ผลงานอื่นๆ
 • 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology, สหรัฐอเมริกา, 2560
 • 30th Annual Meeting The Endocrine Society of Thailand, 2561
 • 10th Asia Pacific Pediatric Endocrinology Society Scientific Meeting, 2561
 • PALS provider course (American Heart Association), TRC council, 2562
 • Advanced course in breastfeeding, Siriraj hospital, Thailand, 2562
 • Thai breastfeeding conference 2563 (online meeting), 2563
 • Ramathibodi Pediatric Endocrine Review 2563 (online meeting), 2563
 • Chulalongkorn University Pediatric Academy 2563 (online meeting), 2563
 • The 9th Pediatric Endocrine Update 2563, Thai Society for Pediatric Endocrinology, 2563
ผลงานทางวิชาการ
 1. Pontepaditep S, Mahasandana C, Taweechue K, Pungamritt P, Treesucon A, Thongnoppakhun W, Yenchitsomanus PT, Limwongse C. Absence of correlation between X chromosome inactivation patterns and plasma coagulation factor VIII activity in Thai hemophilia A carriers. 15 Molecular genetics of bleeding disorders. Haemophilia. 2004;10(s3):73.
 2. Pontepaditep S, Akkarapatumwong V, Thongnoppakhun W, Mahasandana C, Limwongse C, Yenchitsomanus P. Prevalence of FVIII gene-inversions in Thai severe hemophilia A patients. 15 Molecular genetics of bleeding disorders. Haemophilia. 2004;10(s3):76.
 3. Sritippayawan S, Borvornpadungkitti S, Paemanee A, Predanon C, Susaengrat W, Chuawattana D, Sawasdee N, Nakjang S, Pongtepaditep S, Nettuwakul C, Rungroj N, Vasuvattakul S, Malasit P, Yenchitsomanus PT. Evidence suggesting a genetic contribution to kidney stone in northeastern Thai population. Urol Res. 2009;37(3):141-6.
 4. Pongtepaditep S, Limjindaporn T, Lertrit P, Srisawat C, Limwongse C. Polyglutamined expanded androgen receptor interacts with chaperonin CCT. Eur J Med Genet. 2012;55:599-604.
 5. Santiwatana S, Sasanakul W, Kadegasem P, Chuansumrit A. The effect of adding platelet rich plasma to fibrin glue on release of platelet growth factors and its stability. J HematolTransfus Med. 2018;28:443-8.
 6. Santiwatana S, Mahachoklertwattana P, Limwongse C, Khlairit P, Pongratanakul S, Roothumnong E, Prangphan K, Choubtum L, Songdej D, Poomthavorn P. Skewed X chromosome inactivation in girls and female adolescents with autoimmune thyroid disease. ClinEndocrinol. 2018;89(6):863-869.

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language