พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2004
  • Thai Board of General Medicine, Rajavithi Hospital, 2009

พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

Education and Training :
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2004
  • Thai Board of General Medicine, Rajavithi Hospital, 2009
  • Thai Board of General Medicine, Rajavithi Hospital, 2009
  • Thai Board of Infectious Medicine, 2014

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language