พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์

พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

คุณวุฒิ
  • กุมารเวชศาสตร์
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
สมาชิกสมาคม
  • สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
  • ชมรมกุมารเเพทย์ทารกแรกเกิด

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language