พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวช
ประสบการณ์
  • กุมารแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาชิกสมาคมการแพทย์
  • สมาคมโรคติดเชื้อเด็ก
  • สมาคมทารกแรกเกิด

เวลาออกตรวจ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language