พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อสำหรับเด็ก ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญพิเศษ
  • ilizarov
  • replantation
  • Nerve transfer
  • scoliosis
สมาชิก/สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการอนุสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธ

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language