ค้นหาแพทย์

นพ. ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • Doctor of Medicine (First Class Honor), Faculty of Medicine, Thammasat University, 2008
 • Diplomate of Thai Board of Urology Surgery, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2015

วุฒิบัตร

 • 2017 Minimal Invasive Surgery of Uro-Oncology, National Cancer Institute
 • 2018 Penile Prosthesis Implantation Intensive Workshop, Ramathibodi Hospital
 • 2019 European-Basic Laparoscopic Urological Skills (EAU course), Rajavithi Hospital

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Endourology and Urinary Stone
 • Erectile dysfunction
 • Aging male and BPH
 • Female urology
 • Urologic oncology

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

January 17, 2018

รักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดย นพ.ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

August 21, 2017

โรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายสูงอายุ โดย นพ.ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล