รักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดย นพ.ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

โรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายสูงอายุ โดย นพ.ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language