นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • อายุรกรรมทั่วไป, รพ.ราชวิถี
  • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language