ค้นหาแพทย์

นพ. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

การศึกษา

  • Faculty of Medicine, Phramongkul College, Mahidol University, 1985
  • Diploma Thai Board of Pediatrics, 1991
  • Diploma Sub-Board of Pediatric Cardiology, 1994
  • Certificate of Family Medicine, 2000

 

Professional Expertise

  • Cardiology disease in pediatric

เวลาออกตรวจ