นพ. สุภกิจ ขมวิลัย - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. สุภกิจ ขมวิลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. สุภกิจ ขมวิลัย

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2550

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2552

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • สมาชิกแพทยสภา
  • ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย)

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language