นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข - เวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language