ค้นหาแพทย์

นพ. สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

  • Intern (PGY 1), Sappasithiprasong Hospital, Ubonratchathani, Thailand, 2009 – 2010
  • Resident General Surgery (PGY 2-5), Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2010 – 2014
  • Fellow Plastic Surgery (PGY6-8), Division of Plastic Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2014 – 2017
  • Craniofacial Fellow (Craniomaxillofacial Surgery Training), Cleft and Craniofacial SA Unit (Formerly known as Australian Craniofacial Unit)/Women’s and Children’s Hospital and Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Australia, 2020 – 2021
  • Consultant Plastic and Reconstructive Surgery, Division of Plastic Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2017 – Present

เวลาออกตรวจ