นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า

คุณวุฒิ
 • ศัลยศาสตร์
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
วุฒิบัตร
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Fellowships
 • Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน
 • ผ่าตัดส่องกล้องไส้เลื่อน (Laparoscopic Hernia repair)
 • มะเร็งตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี (Hepatobiliary surgery)
 • ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทางเดินน้ำดี (Gastroscope colonoscopy, ERCP)
 • ริดสีดวงทวาร
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
 • ผ่าตัดตับ ถุงน้ำดี ตับอ่อน โดยการส่องกล้อง ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language