นพ. มัญชุ สุภาพ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. มัญชุ สุภาพ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

นพ. มัญชุ สุภาพ

คุณวุฒิ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563
การศึกษาหลังปริญญา
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ – เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2564
รางวัลและผลงาน
  • เข้าร่วมประกวด Resident Scientific Papers Contest (Finale) งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language