นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์เต้านม

นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2010-2011

 • Head neck and breast surgery Siriraj

2001-2005

 • Phramongkutklao Hospital Royal Thai Army Medical Department

1999-2001

 • Sapasitthiprasong Camp Hospital, Ubon Ratchathani, Royal Thai Army Medical Department

1993-1999

 • Doctor of Medicine, First Class Honors, Faculty of Medicine Siriraj
See more
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 

 • Oncoplastic breast surgery
 • Endobreast surgery
 • Aesthetic breast surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 

 • Breast cancer prevention surgery
Conditions Treated (Disease)

 

 • General Breast disease
 • Breast cancer
 • Breast Asymmetry

 

 • Breast reconstructive surgery
See more
หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 

 • Basic breast surgery more than 1,000 Cases
 • Oncoplastic breast surgery more than 100 Cases
รางวัลและผลงาน

 

 • Specialized surgeon provides Oncoplastic Breast Surgery Course, National Cancer Institute
สมาชิกสมาคม

 

 • Member of Royal College of Surgeons of Thailand
 • Member of Thai Breast Society
 • Member of International Onco-Plastic Breast Society

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language