ค้นหาแพทย์

นพ. ธนรัตน์ เหรียญเจริญ


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2557

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

2562

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Fellow ship

 • Adults Reconstructive Hip and Knee Surgery, Faculty of Medicine Chulalongkorn University 2020

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty (MIS TKA)
 • Minimal invasive total hip replacement

ผลงานทางวิชาการ

2020

 • Asia Pacific Venous Thromboembolism Consensus in Hip & Knee Arthroplasty and Hip Fracture SurgerySeptember 2020 Supported by The Thai Hip & Knee Association, 09/2020

2019

 • Reancharoen T, Sriworakun C, Chanlalit C. Different professional skill to produce PRP may affects the clinical results. J Med Assoc Thai 2019; 102 (7):80, 00/2019

2017

 • Sriworakun C, Reancharoen T, Chanlalit C. Component of Manual Preparation of Platelet Rich Plasma. J Med Assoc Thai
 • 2017; 100 (10):203, 00/2017
Show more ผลงานทางวิชาการ

สมาชิกสมาคม

 • Founding member of The Thai Hip & Knee Society

เวลาออกตรวจ