นพ. ชาย มหิทธิภาคย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชาย มหิทธิภาคย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. ชาย มหิทธิภาคย์

Education and Training:
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine Manila Central University,
    1995
  • Diploma Aviation Medicine Institute of Aviation Medicine, 2009
Professional Expertised:
  • Aviation Medicine

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language