ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
  • Master of Medical Science, Restorative Dentistry University of Sheffield, UK

ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

Education and Training :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
  • Master of Medical Science, Restorative Dentistry University of Sheffield, UK
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

ทันตแพทยสภา
ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย
European Association of Osseointegratio

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language