ค้นหาแพทย์

ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ


Departments

กลุ่มสาขา

วุฒิการศึกษา

1995

 • Master of Medical Science, Restorative Dentistry, The University of Sheffield, UK

1985

 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand

รางวัล และประกาศนียบัตร

 • Certificate of Attendance Course : Safe and Effective Use of Nitrous Oxide/Oxygen Inhalation Sedation in Dentistry, Vejthani Hospital
 • Certificate of Attendance course : The 23rd Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration in Rome, Italy
 • Certificate of Completion course in OSSTEM AIC, Hokkaido, Japan
 • Certificate of Attendance course : Concept, Indication and Handling of the ANKLOS Implant System
 • Certificate of Achievement in Laser Dentistry

สมาชิกชมรม

 • Thai Dental Association of Thailand
 • Thai Association of Prosthodontics
 • Thai Association of Dental Implantology
 • European Association of Osseointegratio

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108

July 17, 2017

การบูรณะฟันแบบลดขั้นตอนเสร็จภายในวันเดียว กับ ทพ.สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.