การบูรณะฟันแบบลดขั้นตอนเสร็จภายในวันเดียว กับ ทพ.สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language