ทพ. ภูวดล ปิติเกื้อกูล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. ภูวดล ปิติเกื้อกูล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. ภูวดล ปิติเกื้อกูล

Education and Training
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language