ทพ. ปวเรศ เนตรนพรัตน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. ปวเรศ เนตรนพรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. ปวเรศ เนตรนพรัตน์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language