ทพ. นาถ นันทรัตพันธุ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. นาถ นันทรัตพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพ. นาถ นันทรัตพันธุ์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพ.ตำรวจ

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Impacted/ Embedded Tooth
  • Pre-Prosthetic Surgery
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language