ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมบูรณะ

ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1), มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเลเซอร์ทางทันตกรรมแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language