ทพ. กษม อายตวงษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. กษม อายตวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพ. กษม อายตวงษ์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปาก, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • European Association of Osseointegratio

เวลาออกตรวจ

บทความ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language