ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและตรวจพิเคราะห์

ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา / วุฒิบัตร
  • PhD. in Oral Science, The University of Iowa
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology, Certificate in Oral and Maxillofacial Pathology
  • Thai Board of Oral Diagnostic Science

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language