ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • สมาคมรากฟันเทียม

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language