ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • สมาคมรากฟันเทียม

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language