ค้นหาแพทย์

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ


Departments

กลุ่มสาขา

วุฒิการศึกษา

2002

  • Master of Science in Orthodontics Dentistry, Mahidol University, Thailand

1997

  • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

รางวัล และประกาศนียบัตร

  • Certificate of Attendance in Invisalign
  • Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program of Orthodontics, Mahidol University

สมาชิกชมรม

  • Thai Dental Association of Thailand
  • Thai Association of Orthodontists

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000

May 27, 2018

ใช้ยาเทคนิคพิเศษอย่างไรให้ถูกต้อง ตัวอย่างและขั้นตอนการใช้งาน Accuhaler FX

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.