ทพญ. ณัชชา วุฒิวิกัยการ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ณัชชา วุฒิวิกัยการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ณัชชา วุฒิวิกัยการ

การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language