บทความสุขภาพ

3 สัญญาณ ปวดหัวอันตราย เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Share:

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการปวดหัวเป็นอาการที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์กว่า ร้อยละ 90 จะเป็นอาการปวดหัวทั่วไปไม่อันตราย อย่างไรก็ตามในส่วนน้อยประมาณ ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยที่เหลือ แม้ปวดเพียงเล็กน้อย ครั้งแรกครั้งเดียว ก็อาจเป็นอาการที่บ่งบอกถึงโรคที่อันตรายร้ายแรง ถึงขั้นเสียชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดสมองได้

เช็ก 3 สัญญานเตือนอาการปวดหัวของโรคหลอดเลือดสมอง

  1. อาการปวดหัวรุนแรงเฉียบพลัน แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยอาการปวดหัวมีสาเหตุมาจากความดันในสมองที่เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันจากเลือดออกในสมอง
  2. อาการปวดหัวที่เกิดขึ้นร่วมกับอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เวียนศีรษะ ทรงตัวลำบาก มองเห็นภาพซ้อน ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติ โดยหากอาการเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันอาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
  3. อาการปวดหัวเกิดขึ้นร่วมกับอาการชัก อาการชักเป็นอาการแสดงร่วมของโรคหลอดเลือดสมองขดหรือโป่งพองที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองรองจากอาการปวดหัว เกิดจากร่างกายมีการหลั่งสารสื่อประสาทประเภทกระตุ้นให้ชักมากกว่าสารยับยั้งไม่ให้ชัก โดยอาการชักและการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติจะนำมาซึ่งอาการปวดหัวได้

ทั้งนี้ หากพบว่าตัวเองมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆ ควรรีบมาพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณเตือนของ โรคหลอดเลือดสมอง ที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี 
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (5 )
  • Your Rating