วีดีโอสุขภาพ

กระดูกสันหลังคด มีผลเสียอย่างไร?

Share:

กระดูกสันหลังคด สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองหรือการสังเกตจากคนรอบตัว โดยมีวิธีสังเกตได้ ดังนี้

  • หัวไหล่ 2 ข้างเอียงไม่เท่ากัน
  • สะโพกเอียงไม่เท่ากัน
  • กระดูกซี่โครงบิดเบี้ยว
  • กระดูกสันหลังปูดโปนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

กระดูกสันหลังคดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

ผู้ป่วยบางรายมีความคดไม่เยอะมากนักแต่ก็ทำให้ขาดความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่ผู้ป่วยบางรายที่มีกระดูกสันหลังคดเยอะขึ้นจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมด้วย หากกรณีมีมุมคดเยอะเพิ่มขึ้นจะมีอาการต่ออวัยวะในระบบอื่นๆ มีการเบียดทับเส้นประสาทได้ เช่น มีการชา อ่อนแรง สูญเสียการทรงตัวได้ ถ้ามีความคดในช่วงทรวงอกอาจทำให้ปริมาตรปอดลดลง

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคด

สำหรับโรคกระดูกสันหลังคดที่พบได้มากในปัจจุบันมักจะเป็นโรคกระดูกสันหลังในวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่ง การป้องกันอาจจะทำได้ไม่มากนักเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรม แต่ขอให้หมั่นสังเกตตัวเองหากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาแม้เราจะไม่สามารถป้องกันไม่ได้เกิดขึ้นได้ แต่หากตรวจพบได้ไวก็สามารถควบคุมอาการไม่ให้หนักได้