ข่าวสารและบริการ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ทุกนาทีมีค่า อย่าเสียเวลาเดินทางเอง โทรเรียก Mobile CCU รถพยาบาลฉุกเฉิน รพ.เวชธานี พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง

Share:

ด้วยสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การสัญจรบนท้องถนนไม่คล่องตัว และไม่สามารถทำเวลาได้เมื่อมีเหตุเร่งรีบ เช่น เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง

Mobile CCU รถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลเวชธานี มาพร้อมกับศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ปวยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ จึงทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่า เนื่องจากโรคหัวใจและภาวะวิกฤติต่าง ๆ จะมี Golden Period หรือการจำกัดระยะเวลาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อดีของการใช้บริการ Mobile CCU เมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้แก่

  • ภายในรถติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ เช่น เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (EKG Monitor), และเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด
  • มีแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญ และสามารถให้การรักษาได้ตั้งแต่จุดรับตัวผู้ป่วย
  • Mobile CCU เปรียบเสมือนห้อง ICU เคลื่อนที่ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • สามารถมาถึงโรงพยาบาลเพื่อการรักษาที่เหมาะสมได้ทันเวลา

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรติดต่อเบอร์ 02-734-0001 แจ้งสถานที่และอาการเบื้องต้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในระหว่างที่รถ Mobile CCU กำลังไปรับ

โรงพยาบาลเวชธานี
เบอร์ฉุกเฉิน 02-734-0001

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating

บทความที่เกี่ยวข้อง