บทความสุขภาพ

ระวังวิ่งมากไป เสี่ยงไตวายเฉียบพลัน

Share:

การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การออกกำลังกายที่เกิน limit อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเฉพาะนักวิ่งที่วิ่งในระยะทางไกล หากเกิดภาวะขาดน้ำ จะทำให้ร่างกายหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจก่อนอวัยวะอื่น  และอาจส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง  ทำให้ไตทำงานลดลง ปัสสาวะออกน้อย และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดื่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการวิ่งระยะทางไกล

  • ควรดื่มน้ำก่อนวิ่ง 2 ชั่วโมง และดื่มอีกเล็กน้อย ประมาณครึ่งแก้วก่อนวิ่ง
  • ขณะวิ่งไม่ควรดื่มน้ำมากไป ควรดื่มเมื่อรู้สึกกระหาย เพื่อป้องกันภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ
  • หากวิ่งเกิน 1 ชั่วโมงควรหาเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่หรือใช้ Maltodextrin (เจลพลังงานสำหรับนักกีฬา) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่จะให้พลังงานอย่างช้า ๆ 
  • หมั่นเช็กสีปัสสาวะให้อยู่ในลักษณะสีเหลืองอ่อน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคไต  ไม่ควรวิ่งมากเกินไป และควรหมั่นตรวจเช็กสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating