บทความสุขภาพ

ปวดหัวรุนแรง เรื้อรัง และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจเสี่ยงมะเร็งสมอง

Share:

มะเร็งสมอง เกิดจากเนื้องอกที่มีเซลล์ผิดปกติ หรือที่เรียกว่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเองที่บริเวณเนื้อเยื่อสมอง หรืออาจลุกลามมาจากมะเร็งที่อวัยวะอื่น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต สำหรับสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งสมองยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนี้

 • อายุที่มากขึ้น
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งสมอง
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งในอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายที่สามารถลุกลามมาที่สมองได้ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต มะเร็งผิวหนัง
 • ติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เอชไอวี
 • สูบบุหรี่เป็นประจำต่อเนื่องหลายปี
 • สัมผัสสารกัมมันตภาพรังสี สารเคมี หรือภาวะแวดล้อมบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในสมองมักจะเกิดอาการปวดศีรษะรุนแรง ปวดเเบบเรื้อรัง และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง ควบคุมการพูดและการทรงตัวลำบาก มีปัญหาเรื่องการมองเห็น การได้ยิน รวมทั้งอาจมีบุคลลิกภาพและความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่ต้องรีบพบแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและครอบคลุม โดยมีสหสาขาวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งและอีกหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์เฉพาะทาง แพทย์รังสีวินิจฉัย แพทย์รังสีรักษา รวมถึงพยาบาลชำนาญการด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เภสัชกร และนักโภชนาการ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

Visit Vejthani Cancer Center

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (5 )
 • Your Rating