บทความสุขภาพ

เชื้อราสารแฝงอาหารแห้ง ตัวก่อมะเร็งตับ

Share:

วัตถุดิบจากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูง กว่าอาหารแปรรูปก็จริง แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้าเก็บรักษาไม่ดีพอ หรือเก็บในที่ที่ไม่เหมาะสมก็ก่อให้เกิดเชื้อรา หรือสิ่งแปลกปลอมที่คุณอาจมองไม่เห็น ซึ่งหากสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายและเกิดการสะสม จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนเกิดเป็น “มะเร็งตับ” ได้ เพราะในเชื้อราจะมี อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) สารก่อมะเร็งอันตรายชนิดหนึ่งที่พบได้ในเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแห้ง ธัญพืช ต่างๆ เช่น ถั่ว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพดแห้ง หัวหอมแห้ง กระเทียมแห้ง พริกแห้ง พริกไทย ผลไม้อบแห้ง ปลาแห้ง กุ้งแห้ง เป็นต้น

การรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อรา จะทำให้เกิดการอักเสบที่ตับเรื้อรัง จนเกิดภาวะตับแข็ง และก่อให้เกิดมะเร็งตับในที่

จากการศึกษาพบว่า การได้รับสารอะฟลาท็อกซินปริมาณเพียง 1 ไมโครกรัม สามารถทำให้เกิดการกลายพันธ์ุในแบคทีเรียและก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารแห้ง ธัญพืชต่างๆ จึงควรเลือกอย่างระมัดระวัง บรรจุภัณฑ์ควรอยู่ในสภาพใหม่ ได้มาตรฐาน ไม่มีกลิ่นอับหรือชื้น เพื่อป้องกันการได้รับสารอะฟลาท็อกซิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (7 )
  • Your Rating