บทความสุขภาพ

ลิ้นหัวใจรั่วซ่อมได้ ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิต

Share:

ลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพ ฉีกขาดหรือรั่ว สามารถผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจเทียม ซึ่งยังคงรักษาโครงสร้างเดิมของลิ้นหัวใจที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ จึงไม่จำเป็นต้องรักษายาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิต ลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติจากการรับประทานยา

ข้อดีของการซ่อมลิ้นหัวใจ

 • ใช้ลิ้นหัวใจเดิมของตัวเอง
 • ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต*
 • ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ
 • อายุการใช้งานของลิ้นหัวใจเป็นไปตามธรรมชาติ

*หากไม่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

 • Readers Rating
 • Rated 3.9 stars
  3.9 / 5 (7 )
 • Your Ratingคณะแพทย์

นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 • Cardiothoracic Surgery
 • General Thoracic Surgery
 • Adult Cardiac Surgery