บทความสุขภาพ

ลิ้นหัวใจรั่วซ่อมได้ ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิต

Share:

ลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพ ฉีกขาดหรือรั่ว สามารถผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจเทียม ซึ่งยังคงรักษาโครงสร้างเดิมของลิ้นหัวใจที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ จึงไม่จำเป็นต้องรักษายาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิต ลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติจากการรับประทานยา

ข้อดีของการซ่อมลิ้นหัวใจ

  • ใช้ลิ้นหัวใจเดิมของตัวเอง
  • ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต*
  • ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ
  • อายุการใช้งานของลิ้นหัวใจเป็นไปตามธรรมชาติ

*หากไม่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

  • Readers Rating
  • Rated 3.2 stars
    3.2 / 5 (9 )
  • Your Rating