บทความสุขภาพ

“มะเร็งปอด” รู้เร็ว มีทางรอดก่อนลุกลาม

Share:

“มะเร็งปอด” จัดเป็นมะเร็งอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนไม่น้อย เนื่องจากมะเร็งปอดในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ กว่าจะมีอาการก็พบว่าเป็นระยะท้ายๆแล้ว ดังนั้นหมอจึงอยากจะแนะนำให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปอดเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดปริมาณรังสีน้อย (Low Dose CT Scan) ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปอด

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปอด คือ

  • ผู้ที่มีอายุ 55-75 ปี
  • ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวน/วัน ติดต่อกันมากกว่า 30 ปี หรือ 40 มวน/วัน ติดต่อกันมากกว่า 15 ปี รวมถึงผู้ที่เคยสูบบุหรี่จัดและหยุดบุหรี่มาแล้วไม่เกิน 15 ปี
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ เช่น แร่ใยหิน เป็นเวลานาน
  • ผู้ที่มีประวัติโรคปอดเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งปอด

ซึ่งถ้าหากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากปล่อยให้ก้อนหรือจุด ในปอดโตขึ้น มะเร็งจะลุกลามและยากต่อการรักษา เป็นอันตรายถึงชีวิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (7 )
  • Your Rating