กิจกรรมที่ผู้เป็นกระดูกสันหลังคดควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจทำให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้น หรือมีอาการปวดหลังตามได้ ! มีดังนี้

  1. กิจกรรมที่มีการกระแทกต่อกระดูกสันหลังโดยตรง เช่น กีฬาผาดโผน
  2. การยกของหนัก การแบกของใส่หลัง หรือการสะพายกระเป๋าที่หนักมาก
  3. การทำท่าทางที่ไม่ถูกต้องเวลานาน ๆ เช่น การนั่งหลังงอ ๆ นั่งตัวเอียง

อย่างไรก็ตาม หากคิดว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังคด หรือพบได้โดยบังเอิญจากเอกซเรย์ปอด แนะนำให้เข้ามาตรวจเพิ่มเติมด้วยการ X-ray กระดูกทั้งส่วน เพื่อดูมุมคดว่ามากน้อยเพียงใดเพราะโรคกระดูกสันหลังคด ถ้าหากวินิจฉัยได้เร็ว ตัดสินใจรักษาได้เร็ว ผลการรักษาก็ย่อมดีกว่า ยิ่งในเด็กด้วยแล้วหากปล่อยไว้ จะเสียทั้งบุคลิกภาพ สุขภาพจิตใจ

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระดูกสันหลังคดได้ที่ http://bit.ly/3v7KKF7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400

  • Readers Rating
  • Rated 3.7 stars
    3.7 / 5 (3 )
  • Your Rating