ข่าวสารและบริการ

CCPC Lumbar Decompression and Fixation Program “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง”

Share:

ด้วยความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากศัลยแพทย์มีความชำนาญ และมีเทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง ระบบนำวิถี หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ฯลฯ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดการบาดเจ็บและสูญเสียเลือดน้อย ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว ข้อดีของของเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงมีส่วนสำคัญช่วยทำให้ผู้ป่วยกล้าตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลเวชธานีผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ถึง ปัจจุบัน

  • 2nd Re Accreditation: 6 March 2021  – March 2024
  • 1st Accreditation: 5 July 2017-  4 July 2020
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating