บทความสุขภาพ

8 สัญญาณโรคลิ้นหัวใจ

Share:

ลิ้นหัวใจทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยโรคลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือโรคลิ้นหัวใจตีบ (Stenosis) และโรคลิ้นหัวใจรั่ว (Regurgitation)

โรคลิ้นหัวใจรั่ว คือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท มีรูรั่วหรือขาด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดในหัวใจลดลงและหัวใจทำงานหนักขึ้น

โรคลิ้นหัวใจตีบ คือภาวะที่ลิ้นหัวใจเปิดและปิดได้ไม่สุด จึงทำให้เลือดออกจากห้องหัวใจยากขึ้น ทำให้เกิดความดันและปริมาณเลือดสะสมย้อนกลับไปสู่ห้องหัวใจและหลอดเลือด

อาการของโรคลิ้นหัวใจตีบและรั่ว

 • หายใจติดขัด สมรรถภาพการทำงานหรือออกกำลังกายลดลง
 • เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาออกแรง (Dyspnea Especially on Exertion)
 • แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก (Chest Pain/Discomfort)
 • นอนราบไม่ได้ (Orthopnea) หรือต้องลุกขึ้นหายใจช่วงกลางคืน
 • หน้ามืด เป็นลม (Syncope)
 • ใจสั่น (Palpitation)
 • ตัวบวม ขาบวม ท้องอืด
 • หัวใจล้มเหลว น้ำท่วมปอด (Heart Failure)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

 • Readers Rating
 • Rated 4.9 stars
  4.9 / 5 (6 )
 • Your Rating