บทความสุขภาพ

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ลดการเกิดโรคมะเร็งปอด

Share:

โรคมะเร็งปอด เกิดจากการที่เซลล์ในเนื้อปอด มีการแบ่งตัวมากผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ จนเติบโตและลุกลามรวมกันเป็นเนื้องอก ทำให้ไปขัดขวางการทำงานของปอด ซึ่งการสูบบุหรี่ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด ทั้งตัวผู้สูบเองและผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง แต่ก็ยังมีอีกหลากหลายปัจจัย ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ ได้แก่

  •  การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่ การสูบบุหรี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการเกิดโรคมะเร็งปอด รวมไปถึงมะเร็งชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น มะเร็งหู คอ จมูก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น จากการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก จึงมีคำแนะนำให้คนที่สูบบุหรี่ ที่อายุตั้งแต่ 55 ปี สูบวันละประมาณ 1 ซอง มานานกว่า 30 ปี ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่าเอกซเรย์ธรรมดา
  • การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น โครเมียม แร่ใยหิน แร่เรดอน นิกเกิล เรดอน เป็นต้น
  • ประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งปอด จะไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรงเหมือนมะเร็งบางชนิด แต่ก็มีการศึกษาหลายการศึกษาว่าหากมีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดตั้งแต่อายุน้อย ๆ สมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
  • ประวัติโรคปอดเรื้อรังเดิม เช่น โรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง และภาวะผังผืดที่ปอด พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดสูงขึ้น
  • สภาวะแวดล้อมฝุ่นละอองพิษ มีการศึกษาหลายการศึกษาพบว่า ฝุ่น PM 2.5 มีความสัมพันธ์และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งปอด แต่ยังไม่ทราบว่า ขนาดและปริมาณการได้รับที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดนั้นอยู่ในปริมาณที่เท่าไหร่

พอเราทราบถึงปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นของมะเร็งปอดแล้ว สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงก็คือ การเลิกบุหรี่ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และสภาวะแวดล้อม อากาศมลพิษ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720 , 2721

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (6 )
  • Your Rating