ใครหลาย ๆ คนที่ชื่นชอบกับการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือ ชอบใส่รองเท้าส้นสูง เป็นเวลานาน ๆ อาจจะทำให้ข้อเท้าพลิกได้ ซึ่งดูเหมือนเป็นอาการทั่ว ๆ ไป ที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจำ แต่ถ้าปล่อยปละละเลยทิ้งไว้นาน ๆ แล้วอาจส่งผลให้เกิดข้อเท้าหลวมได้ โดยข้อเท้าแพลงสามารถแบ่งได้ 3 ระดับความรุนแรงดังนี้

  1. ข้อเท้าแพลงชนิดไม่รุนแรง มีอาการปวดบวมเล็กน้อย
  2. ข้อเท้าแพลงชนิดปานกลาง เอ็นขัอเท้าฉีก บางส่วน มีอาการปวดบวมเฉพาะที่ และอาจมีเลือดคั่ง
  3. ข้อเท้าแพลงชนิดรุนแรง เอ็นข้อเท้าฉีกทั้งหมด เดินลงน้ำหนักไม่ได้ปวดบวมมากและมีเลือดคั่ง

ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิก ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดข้อเท้าหลวมได้ เมือ่ขัอะท้าหลวม เกิดการพลิกบีอยบีอย จะทำใหัเกิดข้อเท้าเสือมตามมา

สำหรับการรักษาข้อเท้าหลวมสามารถรักษาเริ่มต้นด้วยการฝึกบริหารเพิ่มความแข็งแรงของเอ็นบริเวณรอบข้อเท้า การฝึกการควบคุมการทรงตัวของข้อเท้าและการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ที่รัดข้อเท้าทั้งแบบมีแกนด้านข้างแต่หากการรักษาดังกล่าวไม่ได้ผลในช่วงระยะเวลา 3 – 6 เดือน จึงพิจารณาให้การรักษาด้วย การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก เข้าไปเย็บซ่อมแซมเส้นเอ็นซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะ แผลเล็ก เจ็บน้อย และ #ฟื้นตัวไว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกและข้อ
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2298, 2299

  • Readers Rating
  • Rated 3.7 stars
    3.7 / 5 (5 )
  • Your Rating